Print

Rreth Nesh

Solar Green Energy L.L.C. është formuar në Republikën e Kosovës me kapital investiv 100% të kompanisë Rabasolar me seli në Zvicer. Me përvojen e saj shumëvjeçare dhe me instalimin e centraleve të shumta Solare në territorin e Zvicres Rabasolar arriti epitetin e kompanive më të zhvilluara dhe më të sofistikuara duke poseduar të gjitha licencat dhe dituritë e nevojshme për zhvillimin e kësaj lëmie.

Solar Gren Energy L.L.C me qendër ne Prishtinë ka për detyrë zhvillimin, implementimin dhe mirëmbajtejen e instalimeve solare si dhe shitjen e paisjeve për prodhimin e energjisë elektrike solare ne tregun e Republikës së Kosovës, Shqiperisë , Maqedonisë dhe më gjerë.

Me ekipin e Inxhinierëve, Ekonomistëve dhe zyres ligjore SGE do të punojë në:

  • Projektimin dhe realizimin centraleve fotovoltaike ,
  • Përkrahjen e partenerëve lokal në projektet e tyre ,
  • Shitjen dhe konsulencën e produkteve për prodhimin e energjisë solare ,
  • Licencimin e kompanive pranë ZRRE për prodhimin e energjisë solare ,
  • Promovimin e energjive te riperterishme ne rajon ,
  • Zhvillimin dhe analiza komerciale për investime në energji të ripërterishme
  • Trajnimin e grupeve në instalim dhe mirëmbajtën e centraleve solare etj.

Ne planin afatshkurt SGE me stafin e saj do të mundohet të sjell sa më afer teknologjinë e prodhimit të energjisë fotovoltaike tek banorët e Republikës se Kosovës dhe rajonit.

Informatat e Kontaktit

Adresa

Rr. Aleks Buda p.n
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+377 45 505 606
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Facebook